CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY Bologna Information System


 • Course Information
 • Course Title Code Semester Laboratory+Practice (Hour) Pool Type ECTS
  Rehabilitation and Ethical Concepts FTR104 SPRING 2+0 C 3
  Learning Outcomes
  1-Describes concepts of physiotherapist and rehabilitation.
  2-Describes ethic and ethical rules.
  3-Describes the duties and rights of patients and health care workers.
  4-Describes the duties and rights of the state and institutions.
  5-Describes the ethics of science.
  Prerequisites -
  Language of Instruction Turkish
  Coordinator Özge Çınar Medeni, Assoc. Prof.
  Instructors -
  Assistants Burak Ulusoy
  Resources 1- Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği el kitabı, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2005. 2- Mustafa Kurban. Tıbbi etik ve meslek tarihi. Palme Yayıncılık, 2015. 3- Ayşegül Erdemir Demirhan. Klinik etik: klinik uygulamalarda etik sorunlar. Nobel Tıp Kitabevi, 2001. 4- Dietrich vom Engelhardt. Tıbbın gündelik yaşamında etik: araştırmadan terapiye disiplinler yelpazesi. Nobel Tıp Kitabevi, 2001.
  Supplementary Book -
  Goals The objective of this course is to teach ethics, morality and deontology, physiotherapy ethical considerations, the differences between clinical and research ethics.
  Content Physiotherapist-Rehabilitation Concept, The concept of ethics (what is ethics, ethical rules) What is deontology?, Deontology in health personnel-health personnel, patient-health personnel, patient relatives-health personnel relations, What is teamwork in rehabilitation? What are the characteristics and importance of teamwork, concepts, and models of teamwork?, The situation of physiotherapists in Turkey and in the world and task areas., Professional deontology and national / international ethical declarations, Ethics and human rights, Duties and rights of health professionals, Duties and rights of state and institutions, Ethical rules of the physiotherapy profession, Ethical rules in the rehabilitation of minors, Ethical problems in the physiotherapy profession, Ethical issues in training of physiotherapist profession, Ethics of science .
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster