ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rehabilitasyon ve Etik Kavramlar FTR104 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramlarını açıklar.
  2-Etik ve etik kural kavramlarını açıklar.
  3-Hasta ve sağlık çalışanlarının görev ve haklarını açıklar.
  4-Devlet ve kurumların görev ve haklarını açıklar.
  5-Fizyoterapistlik mesleğinin etik kurallarını açıklar.
  6-Bilim ve araştırma etiğinin açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özge ÇINAR MEDENİ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Özge Çınar Medeni

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Burak ULUSOY
  Kaynaklar 1- Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği el kitabı, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2005. 2- Mustafa Kurban. Tıbbi etik ve meslek tarihi. Palme Yayıncılık, 2015. 3- Ayşegül Erdemir Demirhan. Klinik etik: klinik uygulamalarda etik sorunlar. Nobel Tıp Kitabevi, 2001. 4- Dietrich vom Engelhardt. Tıbbın gündelik yaşamında etik: araştırmadan terapiye disiplinler yelpazesi. Nobel Tıp Kitabevi, 2001.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Etik, ahlak ve deontolojiyi öğretmek, fizyoterapi etik kurallarını öğreterek benimsetmek, klinik ve araştırma etiği arasındaki farkları öğretmek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Fizyoterapist-rehabilitasyon kavramı, Etik kavramı (etik nedir, etik kurallar), deontoloji nedir?, Sağlık personeli-sağlık personeli, hasta- sağlık personeli, hasta yakını-sağlık personeli ilişkilerinde deontoloji, Rehabilitasyonda ekip çalışması nedir? ekip çalışmasının özellikleri ve önemi, ekip çalışması kavramları ve modelleri nelerdir?, Fizyoterapistlerin Türkiye?deki ve Dünya`daki durumu ve görev alanları, Mesleki deontoloji ve ulusal/ uluslar arası etik deklerasyonlar, Etik ve insan hakları, Sağlık çalışanlarının görev ve hakları, Devlet ve kurumların görev ve hakları, Fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları, Reşit olmayan hastaların rehabilitasyonunda etik kurallar ,Fizyoterapistlik mesleğinde var olan etik sorunlar ,Fizyoterapistlik mesleğinin eğitiminde etik konular, Bilim etiği
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster