ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  BİYOİSTATİSTİK FZD306 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyoistatistikte kullanılan temel kavramları tanımlar.
  2-SPSS paket programını kullanmayı öğrenir.
  3-Parametrik ve non parametrik testleri bilgisayar ortamında hesaplar.
  4-Verilerin değerlendirilmesinde analiz yöntemlerini seçer, analizlerini yapar ve yorumlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Haydar Koç
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Haydar Koç

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Tolga Zaman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akgül, A., (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. 2. Belle G., Fisher L.D., Heagerty P.J., Lumley T., (2004). Biostatistics a Methodology for the Health Sciences, Wiley, Second Edition. 3. Munro B. H., (2005). Statistical Methods for Helth care Research. Lippincott Williams & Wilkins, Fifth Edition. 4. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., (2016). Biyoistatistik,17.Baskı, Hatiboğlu yayınevi.
  Yardımcı Kitap 1. Akgül, A., (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. 2. Belle G., Fisher L.D., Heagerty P.J., Lumley T., (2004). Biostatistics a Methodology for the Health Sciences, Wiley, Second Edition. 3. Munro B. H., (2005). Statistical Methods for Helth care Research. Lippincott Williams & Wilkins, Fifth Edition. 4. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., (2016). Biyoistatistik,17.Baskı, Hatiboğlu yayınevi.
  Dersin Amacı Ebelik öğrencilerine, İstatistiksel testleri ve rapor yazma süreçlerini kavratmak, bilimsel araştırma ilkelerini, analiz ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı ve bu analizlerin sonuçlarını yorumlamayı öğretmektir.
  Dersin İçeriği Biyoistatistik ve Bazı Temel Kavramların Tanımları, Verinin Ölçüm Biçimi, Biyoistatistiğin Sağlık Bilimlerinde Kullanımı, Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı Ölçüler, Tablo ve Grafikler, Teorik Dağılımlar, Evren Ortalaması Önemlilik Testi, Evren Oranı Önemlilik Testi, İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Ki-Kare Testi ,Varyans Analizi , Korelasyon Analizi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster