ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplumsal Cinsiyet SKY325 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Cinsiyet ayrımcılığı hakkında eleştirel düşünce geliştirir.
  2-Toplumsal cinsiyet rollerinin temel kavramlarını tanımlar.
  3-Toplumsal cinsiyete dair temel sosyolojik kavram ve teorileri tanır ve açıklar.
  4-Toplumsal cinsiyet ile sosyal yapı ve kurumlar arasındaki ilişkiyi çözümler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi H. Şirin AK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Altunoğlu, A.(Ed). (2019). Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Eskişehir: Anadolu Ünv. AOF Yayınları K2. Durudoğan, H., Gökşen, F., Emrah Oder, B., Yükseker, D.(Derleyenler) (2010). Türkiye`de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, İstanbul: Koç Ünv. Yayınları K3. Dökmen, Z.Y. (2019). Toplumsal Cinsiyet, İstanbul: Remzi Kitabevi. K4. Tekeli, Ş. (2010). 1980`ler Türkiyesi`nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
  Yardımcı Kitap YK1. Koçak Turhanoğlu, F. A.(Ed.) (2019). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Ünv. AOF Yayınları YK2. Josephine Donovan,(2015). Feminist Teori, İletişim Yayınları: İstanbul.
  Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet ile sosyal yapı ve kurumlar arasındaki ilişkiyi incelemek; toplumsal cinsiyet kategorilerinin sosyolojik olarak nasıl ve ne şekillerde kurgulandığını analiz etmek. Sosyolojik kategorilerin eleştirel bir gözle incelerken, sosyal gerçekliğin cinsiyetçi yapısını algılamayı sağlayacak perspektifi oluşturmak.
  Dersin İçeriği Toplumsal Cinsiyete Giriş: Teori ve Kavramlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post Modernist Yaklaşım, Feminist Teorinin Kısa Tarihi, Dünyada Ve Türkiye?de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü, Değişen toplumsal cinsiyet rolleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster