ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Sendikaları Hukuku ÇEK316 BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Memur sendikalarının tarihsel gelişiminin kavrar.
  2-Dünyada kamu kesimindeki sendikal örgütlenmenin mevcut durumunun inceler.
  3-Türkiye`de memur sendikalarının tarihi gelişiminin kavrar.
  4-Türkiye?de memur sendikalarının mevcut durumunun analiz eder.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Anayasa; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tuncay, A.C., Toplu İş Hukuku, İstanbul 2010 Gülmez, M., Dünyada Memurlar ve Sendikal Haklar, TODAİE, Ankara 1996
  Yardımcı Kitap Özer, A., Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Sorunu ve Memur Sendikacılığı, Kamu-İş, Ocak 2000 Kutal, M., Uluslar arası Çalışma Normları Karşısında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, MESS Sicil, Eylül 2007.
  Dersin Amacı Kamu görevlileri sendikaları hukukunun temel esaslarını ve mukayeseli analizini sunmak ve öğrencileri kamu görevlilerinin anayasal hakları çerçevesinde sendikal özgürlüklerle tanıştırmak, bu sayede özellikle kamu yönetimin değişik kademelerinde yer alacak bireylerin kamu sendikacılığı ve toplu pazarlık sürecinde mevzuata hakim bir donanımla toplu iş ilişkilerinde etkin, aktif rol oynayabilmelerini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster