ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Güvenlik Hukuku ÇEK305 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal Hukuk, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta kavramlarını öğrenir.
  2-Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleriyle Türk sosyal güvenlik hukuku mevzuatını ana hatlarıyla analiz eder.
  3-Primli rejim ile primsiz rejim mevzuatını hukuksal kapsam ve koşulları bakımından öğrenir.
  4-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kişi bakımından kapsamını analiz eder.
  5-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki kısa vadeli sigorta kollarının hak ve edimlerini sigortalı türlerine göre öğrenir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Barış Öztuna
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Barış Öztuna

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Tuncay, C., A., Ekmekçi, Ö. (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. Beta Yayınları, İstanbul. K2: Güzel, A., Okur, R., A., Caniklioğlu, N. (2016). Sosyal Güvenlik Hukuku. Beta Yayınları, İstanbul. K3: Ders Notları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sosyal güvenlik kavramının, tarihsel gelişiminin ve uluslararası boyutlarının tanıtılması, Türk sosyal güvenlik sistemindeki primsiz ve primli sistemin unsurlarıyla açıklaması, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kapsam, uygulama ve finansmanın öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster