ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ÇEK401 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatını öğrenir.
  2-İş kazalarının nedenlerini analiz eder.
  3-İş sağlığını etkileyen faktörlerini ve gerekli önlemlerini öğrenir.
  4-Risk değerlendirme sürecini öğrenir.
  5-İş güvenliği kültürü faktörlerini öğrenir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Seçil Ayanoğlu
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Seçil Ayanoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Yeni Mevzuat Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgileri.(2015). İlgi Matbaacılık. Ankara. K2. Bilir, N., (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara. K3. Meslek Hastalıkları. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
  Yardımcı Kitap YK 1. Özkılıç, Ö., (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Yayını, Ankara. YK2. Demirbilek,T., (2005). İş Güvenliği Kültürü, Legal Yayınları, İstanbul, YK3. İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları, Türk-İş Yayını, Ankara, 2011. YK4. İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Uygulamaları, Türk-İş Yayını, Ankara, 2011.
  Dersin Amacı İş Sağlığı ve güvenliğinin çeşitli yönlerini anlamak, bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği programını hazırlama, uygulama ve değerlendirme becerisini kazanmaktır.
  Dersin İçeriği İş Sağlığı ve Güvenliği kavram ve kurallarının gelişimi, Türkiye`de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, İş Sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü, İş kazaları, İşyeri ortam faktörleri ve iş hijyeni, İş Sağlığı güvenliği ve uygulama ilkeleri, Meslek hastalıkları, Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi, Çalışma yaşamında özel risk grupları, Çalışan Sağlığının korunmasında KKd kullanılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri, İş Sağlığı ve güvenlkiği hizmetleri, İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatı
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster