ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İslam Tarihi I TAR105 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu dersi alan örenci, Cahiliye dönemi Araplarının sosyal, ekonomik ve siyasi durumunu açıklar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç Dr. Sayime Durmaz
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Fatih Güzel

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara 1999.
  Yardımcı Kitap Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi, I-II, İstanbul: Ensar, 2010.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Hz. Muhammed`in önderliğinde İslam düşünce ve pratiğinin Cahiliyye Dönemi?nin sosyal, siyasi ve ekonomik kurumlarını dönüştürmesi ile Onun takipçilerinin tüm dünyayı etkileyen faaliyetlerinin kavranmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği İslamiyet öncesi Arapların sosyal, ekonomik ve siyasal yapısı, Peygamberden Önceki Dönemde Arapların, Tanrı ve Din anlayışları, Peygamberin İslam Öncesi Hayatı, İlk Vahiy ve İlk MüslümanlarAçıktan Tebliğ Çalışmaları, Mekke MüşriklerininTepkileri, Habeşistan?a Hicretler, Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları, Mekke`nin Fethi ve Peygamberin Vefatı.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster