ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi TAR220 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci bu dersin sonunda Kıpçaklar döneminden itibaren Avrupa?nın içinde bulunduğu siyası durumu,
  2-Coğrafi durumunu kavrar.
  3-Hem Avrupa hem de Türk tarihi açısından bu dönem tarihinin önemini kavrar.
  4-XII. yüzyılda başlayarak XVIII. Yüzyıla kadar bölgede kurulan çeşitli Türk devletlerinin Kıpçaklar, Altınordu, Kazan, Sibir, Astrahan, Kırım Hanlıkları gibi devletlerin siyasi ve sosyal tarihi ile idari, mali, askeri yapısı, sosyal ve kültürel hayatı hakkında bilgi sahibi olur.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Alan Fisher, Kırım Tatarları, İstanbul: Selenge Yayınları, 2009. İlyas Kamalov, Altın Orda ve Rusya. Rusya Üzerindeki Türk Tatar Etkisi, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2009. Rızaeddin Fahreddin, Altınorda ve Kazan Hanları, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2003. Mehmet Alapargu, Nogaylar, İstanbul: Değişim Yayınları, 2007.
  Yardımcı Kitap Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, çev. Reşat Uzmen, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1996.
  Dersin Amacı Doğu Avrupa?nın siyasi ve sosyal yapılanmasında bölgede kurulan Türk devletleri ve kavimlerinin oluşturdukları etkiler ortaya konmaya çalışılacaktır.
  Dersin İçeriği Doğu Avrupa ve Coğrafyası, Kıpçak Devleti, Kıpçak Boylarının Yıkılışı ve Yayılma Alanları Kıpçak Slav İttifakları, Moğollar ve Kıpçaklarla Olan Mücadeleleri, Altınordu Devleti Öncesi Doğu Avrupa, Altınordu?nun Kuruluş ve Yıkılışı, Kazan Hanlığı, Sibir Hanlığı,Nogay Hanlığı Astrahan Hanlığı, Kırım Hanlığı,Rusların Hanlıkları Ele Geçirmesi ve Avrupa?ya Yayılışı.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster