ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk İnkılabının Temelleri TAR221 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1789 Fransız İhtilalinden sonra yeniden şekillenen dünyayı ve Osmanlı Devletine Etkilerini, Kurumlardaki Modernleşmeyi:
  2-Siyasalalandaki modernleşme tartışmaları,
  3-kültürel ve Sosyal alandaki Modernleşme tartışmalarını,
  4-Atatürk dönemindeki köklü değişimlerin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine kadar uzanan siyasal, sosyal, kültürel, hukuk ve ekonomik vs. gibi konularda ilgili tartışma konularını açıklayıp yorumlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İsmet ÜZEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Berkes, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, Ankara, 1973. Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. V-VIII, Ankara, 1961. Lewis, Bernard, Modern Türkiye?nin Doğuşu, (çev. Metin Kıratlı), Ankara,1991. Mardin, Şerif, Yeni Osmanlılar Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul, 1995. Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye?nin Siyasi Hayatında BatılılaşmaHareketleri, İstanbul, 1996. Turhan Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1994. Zurcher, E.Jan, Modernleşen Türkiye?nin Tarihi, İstanbul 1993
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türk İnkılâbı denilen köklü değişimin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerine kadar uzanan siyasal, sosyal, kültürel, hukuk ve ekonomik vs. gibi konularda ilgili tartışma konularını öğretmek.
  Dersin İçeriği -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster