ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orta Asya Türk Kültür Tarihi TAR224 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İslam öncesi Türk topluluklarının sosyo- ekonomik yapılarını;
  2-Din ve inanışlarını;
  3-Dil özellikleri ve edebiyat ürünlerini kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mustafa KALKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bahaddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1991. Bahaddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişim Çağları, İstanbul, 2001.
  Yardımcı Kitap Klyashtorny S. G., T. İ. Sultanov, Kazakistan. Türkün Üç Bin Yılı, Çev: D. Ahsen Batur, İstanbul, 2003 W. H.Haussig, İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi (Tercüme:M.Kayayerli), Kayseri, 1997. L. N.Gumilyev, Hazar Çevresinde Bin Yıl, (Çev: D. Ahsen Batur), İstanbul, 2003.
  Dersin Amacı İslamiyet Öncesi Türk kültür tarihinin kaynaklarını tanıyabilecek, İslamiyet öncesi Türk topluluklarının inanç ve düşünce biçimlerini tanıyabilecek, İslamiyet öncesi Türk topluluklarının kültürel özellikler bakımdan birbirleriyle olan ilişkilerini kavrayabilecek, ortak kültür özellikleri ile farklı kültürel dokuları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecektir.
  Dersin İçeriği Kültürün Tanımları, Alt Kültür, Üst Kültür, Bölgesel Kültür, Milli Kültür Etnik Kültür Tanımlarına Giriş, Kültürel Etkileşim, Kültür Kuşakları, Kültürel Manepoz, Kültür Anaforları, Türk Boylarında Sosyal Hayat Türk Boylarında Askeri Teşkilat (Savaş Aletleri, Giyim Kuşam), Türklerin Kullandıkları Savaş Teknikleri,Türk Boylarında Ticari Hayat, İpek ve Baharat Yolları, Türk Boylarında Devlet Yönetimi (Kurultay, Vezirlik, Bakanlıklar, İdari Yapı)
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster