ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Devlet Yapısı TAR227 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı`da devlet anlayışı
  2-Osmanlı devlet anlayışının kaynakları
  3-Osmanlı devlet anlayışının kaynakları
  4-Osmanlı sultanlarının yönetim anlayışı
  5-Bu anlayışın siyasal ve kültürel kaynaklarını kavrar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Uğur ALTUĞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Oğuzoğlu, Yusuf, Osmanlı Devlet Anlayışı, Eren Yay., 2005.
  Yardımcı Kitap Akal, Cemal Bali, ?Bir Devlet Kuramı İçin Giriş?, Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali Akal, Dost Kitabevi, Ankara, 2000. Halaçoğlu, Yusuf, XIV.-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK, Ankara, 1991. Heper, Metin, ?Osmanlı?da Devlet Geleneği?, Türkiye Günlüğü, 13, 1990. Yücel, Yaşar, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, TTK, Ankara, 1988. Arıkan, Zeki, ?Osmanlı İmparatorluğunda Egemenlik Anlayışı?, Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurultayı, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1995. Bozkurt, Gülnihal, ?Osmanlı Devletinde Parlamentonun Evrimi?, Milli Egemenlik ve Demokrasi Kurultayı, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1995. Cassirer, Ernst, Devlet Efsanesi, Çev. Necla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984. Eldem, Ethem, ?18. Yüzyıl ve Değişim? Cogito, Osmanlılar Özel Sayısı, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 16, yaz 1999. Eryılmaz, Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul, 1992.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; Osmanlı Devleti?nde devlet olgusunun halkın ve yönetenlerin gözünden tanımlamasını yaparak, yönetim anlayışını kavratarak bu yönetim yapısının beslendiği kaynaklar hakkında bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği Devlet olgusunun ve Osmanlı düzeninin tanımı, Doğuda devlet ve halk Osmanlı Düzeninin Değişim Süreci: Klasik dönem Osmanlı Düzeni,17.- 18. Yüzyıllardaki Osmanlı Devlet Düzeni,19. Yüzyıl: Osmanlı Devletini yapılandırma çabaları, Osmanlı Devleti?nin Kuruluşunu Hazırlayan Siyasal ve Sosyal Şartlar,Osmanlı Sultanları?nın Yönetim Anlayışı (1299?1451), Osmanlı Yönetimini Etkileyen Sivil Birimler: Esnaf Örgütü, Mahalle, Sosyo- Kültürel Birimler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster