ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeniçağ Avrupa Tarihi TAR305 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Coğrafi Keşifler, İspanya ve Portekiz?in Avrupa Yayılmacılığını Temsilen Yükselmeleri, Avrupa Politik Sistemi, Fransa ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Arasındaki Mücadeleler ve Bunun Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri, Din Savaşları, Yeniçağ Avrupası?nda Ulusal Monarşilerin Yükselmesi. İngiltere İle Kıta Avrupa?sı Arasındaki Politik Farklılaşmaların Ortaya Çıması, Yeni Sömürgeci Devletlerin Siyasi Arenada Yer Almaları ve Siyasi Gücün Güneyden Kuzeye Geçmesi, Rusya ve Prusya?nın Avrupa Sistemi İçerisinde Yükselmeleri, Endüstri Devrimi ve Yedi Yıl Savaşları Sonucunda Sömürgeci Rekabette İngiltere?nin Zaferi, Fransız Devrimi, konularında bilgi sahibi olur.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Güner Doğan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Stephen J Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789, Çev. Ertürk Demirel, 2002, Bekir Sıtkı Baykal, Yeni Zamanda Avrupa Tarihi,, 1961, Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi, çev. A. Emeç, İstanbul. 1994.
  Yardımcı Kitap Ferro. Marc, Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi, Çev: Muna Cedden, İmge Kitabevi, Ankara, 2002. Aldrich, Robert, Emperyal Çağ, Çev: Nurettin Elhüseyni, Oğlak Yayınclık, İstanbul, 2007
  Dersin Amacı Feodalitenin çözülmeye başladığı XIV. Yüzyıl sonlarından 1789 Fransız Devrimi?ne kadar Avrupa?nın yaşadığı değişimi; sosyal, ekonomik, kurumsal, siyasal alanda ve uluslararası ilişkiler bağlamında incelemek
  Dersin İçeriği Feodal Sistemin Çöküş Süreci, Yeni Sınıfların Ortaya Çıkışı, Rönesans ve Reformasyon Dönemi, Coğrafi Keşifler, Büyük Emperyalistik Güçlerin Ortaya Çıkışı, Ulusal Monarşiler ve Merkantalizm, Hegemonya Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti, Din Savaşları,Endüstri Devrimi ve Yedi Yıl Savaşları, Prusya ve Rusya`nın Yükselişi,Fransız Devrimi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster