ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tarihsel Kuramlar I TAR429 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tarihsel kuramlar hakkında temel bilgiler edinir
  2-Farklı tarih modelleri hakkında arasındaki farklılıkları kavrar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Onay
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul 1994, Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul 1969 Robert J. Braidwood, Tarih Öncesi İnsan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2011. Gordon childe, Tarihte neler oldu, Kırmızı Yayınları, İstanbul 2009.
  Yardımcı Kitap Kubilay Aysevener-E.Müge Barutcan, Tarih Felsefesi, İstanbul 2003; İbn Haldun, Mukaddime, trc. Zakir Kadiri Ugan, Samuel P. Huntington; Medeniyetler Çatışması, der. Murat Yılmaz, Ankara, 2005; March Bloch, Tarihin Savunusu Ya Da Tarihçilik Mesleği, Ankara 1985; Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, İstanbul 2003; Rıchard J. Evans, Tarihin Savunusu, Ankara 1999; John Tosh, Tarihin Peşinde, İstanbul 1997; Leon E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, trc. Bahaeddin Yediyıldız, Ankara 1989; R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, trc. Kurtuluş Dinçer, İstanbul 1990; Josef Horovitz, Tarihçiliğin Doğuşu, trc. Ramazan Altınay-Ramazan Özmen, Ankara 2002; Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, trc. Mehmet Küçük, Ankara 2002; Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara 1991; Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul 1991; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coðrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998.
  Dersin Amacı Tarihsel kuramlar hakkında temel bilgiler vermek
  Dersin İçeriği Tarih Sözcüğü, tanımı ve gelişimi Çağ kavramı ve ve tarihin bölümlenmesi Tarihöncesi Kültürlerin gelişimi Tarihöncesi çağlar ve Teknoloji Tarihöncesini Sınıflandırma modelleri Antropoloji ve Antropolojik Model Tarih Felsefesinin Temel Kaynakları Sosyo-Ekonomik Model Kültürel ve Teknolojik Model Felsefe ve Tarih Felsefesi Materyailst Model
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster