ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Demokrasi Tarihi-I TAR343 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Demokrasi ve diğer siyasal sistemler arasındaki fark ayırt eder
  2-Türk siyasi hayatı ile ilgili terminolojiyi oluşturur
  3-Tanzimat Dönemi?nin Türk demokrasisi açısından önemini ortaya koyar
  4-I.ve II. Meşrutiyet Dönemi siyasal hayatı Türkiye Cumhuriyeti açısından değerlendirir.
  5-Türk siyasi hayatında önemli rol oynayan devlet adamlarıyla ilgili örnekler verir
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Recep BÜYÜKTOLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, Ankara, 2006. BERKES, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978. BİRİNCİ, Ali, Hürriyet ve İtilaf Fırkası: II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakkiye Karşı Çıkanlar, Dergah Yayınları, İstanbul, 1990. KARPAT, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. TUNAYA, Tarık Z., Türkiye?de Siyasal Partiler, İstanbul, 1952. Demokrasi sürecinde Türkiye, Hil Yayın, 2007.
  Yardımcı Kitap Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Elazığ 1999. Özlem Doğan; Tarih Felsefesi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1984.
  Dersin Amacı Demokrasi bilinci oluşturmak ve ulusal iradeye saygıyı yaygınlaştırmak.
  Dersin İçeriği Demokrasi kavramı, Türk tarihinde ortaya çıkışı, yaygınlaşması ve seçim kültürü konuları hakkındadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster