ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  COMPLEX ANALYSIS II MATH302 BAHAR 4+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kompleks fonksiyonlarda limit, süreklilik, türevlenebilme ve ilgili teoremleri yorumlar.
  2-Kompleks fonksiyonların Cauchy-Riemann denklemlerini analiz eder.
  3-Kompleks fonksiyonların integrallerini çözer.
  4-Rezidü yardımiyla genelleştirilmiş integralleri çözer.
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Doç. Dr. Faruk POLAT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Ders notları K2: Brown, J. W., Complex variables and applications - 6th ed., McGraw-Hill., 2005. K3: Spiegel, M., Theory and problems of complex analysis, Schaum`s Outlines Series, Metric Editions. K4: Silverman, R. A., Calculus with Analytic Geometry, Prentice Hall., 1985.
  Yardımcı Kitap [1]: Rudin, W., Real and Complex Analysis, McGraw-Hill., 1991. [2]: Complex variable with applicatins, Ponnusamy, S. and Silverman, H., Birkhauser, Berlin, 2006.
  Dersin Amacı Elementer fonksiyonları, türevlerini ,integrallerini ve onlarla ilgili önemli teoremleri tanıtmak
  Dersin İçeriği Elementer fonksiyonlar, Elementer fonksiyonların türevleri, Cauchy-Riemann denklemleri, Harmonik fonksiyonlar, kompleks düzlemde w(t) eğrileri, çevreleri, bölgeleri, Kompleks integral kavramı , Cauchy Goursat teoremi, Cauchy integral formülü, Liouville teoremi ve Cebirin Esas Teoremi, Taylor ve Laurent Serileri, Analitik fonksiyonların sıfır yerleri, kutup noktaları, rezidüler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster