ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendisler İçin Lineer Cebir EEM164 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-n-boyutlu lineer sistemleri, determinant (Cramer) yöntemiyle çözer
  2-Lineer dönüşümleri tanımlar ve temel özelliklerini listeler.
  3-Bir lineer dönüşümün görüntü ve çekirdek uzayını hesaplayarak izomorfizm olup olmadığını saptar. Sıralı bazlara göre bir lineer dönüşümün matris temsilini hesap eder
  4-Matris, determinant, ters matris ve polinom matris kavramını tanımlar, özel matrisleri ve matris özelliklerini listeler ve matrislerle aritmetik işlemleri yapabilme,Tekil-olmayan matrislerin tersini elemanter matrisler kullanarak hesaplar. Bir kare matrisin LU-ayrışımını yapar
  5-n-boyutlu lineer denklem sistemlerini tanır ve a. matris denklem yöntemiyle, b. Cramer yöntemiyle, c. normal forma indirgeyerek çözer
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Gözükızıl Ö. F, Lineer Cebir, Değişim Yayınları, İstanbul, 2000 K2-Lipschutz, S., Hacısalihoğlu, H., Akın, Ö., Lineer Cebir Teori ve Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1991
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin; lineer denklem sistemlerinin çözümü, matrisler ve matris işlemleri, determinant, rank, öz değerler ve öz vektörler, iki boyutlu uzaydaki dönüşümler, vektör uzayları ve lineer operatörler teorisi ile ilgili kavram ve yöntemleri öğrenmesi ve uygulayabilmesi
  Dersin İçeriği Lineer Cebrin konusu, tarihi ve yöntemlerine genel bir bakış 2 ve 3-değîşkenli sistemler. Gauss yöntemi. 2 ve 3-boyutlu determinantlar 2 ve 3-boyutlu sistemin geometrik yorumu, n-boyutlu determinantın tanımı n-boyutlu determinantın özellikleri ve hesaplanma yöntemleri Özel determinantlar. Üçgen, Vandermond ve Tridiagonal formlu determinantlar Laplas ve Antilaplas teoremleri. Kare sistem için Kramer teoremi Matrisler, matris işlemleri. Ters matris ve hesaplama yöntemi Kare sistemin matris biçiminde yazılması ve ters matris yöntemiyle çözülmesi Matrisin rankı. Genişletilmiş matris. Genel sistem için Kroneker-Kapelli teoremi n-boyutlu reel ve kompleks vektör uzaylar. Lineer bağımsızlık, baz ve koordinatlar Lineer dönüşüm ve matrisi. Bazın değişimine göre matris dönüşümü Özdeğer ve özvektörler. Hamilton- Keli ve Silvester teoremleri Matrisin Jordan Formu. Benzerlik. Köşegen matrise benzerlik koşulu Metrik, normlu ve Öklit uzayları. Uzunluk, açı. kuadratik formlar, sayısal görüntü
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster