ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Devre Analizi Laboratuvarı - II EEM222 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sinüs sinyallerini ve matematiksel ifadelerini açıklar
  2-Devre parametrelerini fazörler ile ifade eder
  3-Rezonans ve filtre devreleri kurar ve kaynak dönüşümlerini uygular
  4-Op-amp uygulamalarını kurar ve sinyal ölçümlerini yapar
  5-3 fazlı devrelerde gerekli ölçüm ve kontrolleri yapar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih Korkmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Korkmaz, F. , Bektaş, E. , Devre Analizi I Laboratuvarı Deney Föyü, 2019
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere sinyal üreteci ve osiloskop kullanabilme becerisi kazandırmak, AC kaynak kullanarak devre teoremlerinin anlaşılmasını sağlamak, Devrelerin sinüzoidal yatışkın durumda incelenmesi, Empedans ve Admitans kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, RLC devrelerin Fazör diagramlarını çıkarabilmek, Rezonans ve Pasif Filtre devrelerinin incelenmesi, 2-kapılı devrelerin incelenmesi
  Dersin İçeriği Osiloskop. Ölçü aletlerinin tanıtılması ve bir deney platform üzerinde ölçüm yapılmasının anlatılması, Işlemsel Kuvvetlendiricin (OP-AMP) Devrelerin AC Uygulamaları, Işlemsel Kuvvetlendiricin (OP-AMP) integral Alıcı Devre Uygulaması, Işlemsel Kuvvetlendiricin (OP-AMP) Türev Alıcı Devre Uygulaması, Devrelerin Sürekli Sinüzoidal Durumda İncelenmesi, Maksimum Güç Transferi, Rezonans Devreleri, Pasif Filtreler, İki Kapılı Devreler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster