ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enerji Tesislerinde Koruma EEM424 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektriksel arıza kavramını açıklar
  2-İyi bir koruma düzeni için gerekli olanları belirler ve kullanılacak olan terimlerin belirler
  3-Korumanın esaslarını belirleyerek uygun koruma yöntem ve cihazını seçer
  4-Konu ile ilgili güncel problemlere analitik çözüm bulur
  5-Bara ve transformatörlere uygulanacak koruma türlerini belirler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üy. Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar K1-Bayram, M., Elektrik Tesislerinde Güvenlik , EMO, 2004 K2-Anderson, P. M., Power System Protection, Mc-Graw-Hill, 1988
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu tesislerde olabilecek kaçak akımların, insan hayatı, yangın tehlikesi ve cihazlar üzerindeki etkilerini kavratmak ve bunlara karşı güvenlik, koruma uygulamalarını ve araçlarını öğrencilere tasarlatmayı öğretmek
  Dersin İçeriği Koruma ve Güvenlik Kavramları, Şebeke Türleri, Topraklama; işlevi, tanımlar, topraklayıcılar, Hata; tanımlar, hata akımı devresi, can ve yangın tehlikeleri,Koruma Yöntemleri, Koruma Sistemleri; genel tanımlar, Seri Elemanlar; Sigorta, Kesici, Ayırıcı, Anahtar, Ölçme; ölçü trafoları, Aşırı Akım Röleleri, Röle Koordinasyonu, Mesafe Koruması, Diferansiyel Koruma, Kısa Devre Arızaları; simetrik üç fazlı, Kısa Devre, Arızaları; asimetrik: faz-toprak, faz-faz, faz-faz-toprak
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster