ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nesnesel Tasarım ve Programlama BİL203 GÜZ 2+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Problem çözümlerini nesneye yönelik olarak ifade edebilmek için gerekli temel yapıları kavrar.
  2-Nesneye yönelik çözümleri standart bir gösterim ile açıklar.
  3-Kalıtım ve çok-biçimlilik özellikleri ile arayüzleri etkin kullanarak, esnek nesneye yönelik çözümler üretir ve uygular.
  4-Bir problem için en etkin nesneye yönelik çözümü seçer ve uygular.
  5-Şablonları ve standart şablonlar gösterilir
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Selim BUYRUKOĞLU
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Selim Buyrukoğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Bruce Eckel, Thinking In C++ Vol.1 and Vol.2 , Second Edition, Prentice-Hall,2000. 2. Feza BUZLUCA, Lecture Notes, 2010
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı - Nesne Tabanlı Programlama kavramlarını anlamak. - Sınıf geliştirmek ve nesneye yönelik programlar yazmak için C ++ kullanımı. - Nesne yönelimli programlar yazmak için mevcut sınıfları ve şablonları yeniden kullanmak.
  Dersin İçeriği Nesne Tabanlı Programlama kavramlarını tanıtır. İyi biçimlendirilmiş programları tasarlamak için araçlar, yapı, sözdizimi ve temel OOP tekniklerini sunar. Sınıflar, nesneler, yöntemler, kalıtım, polimorfizm, istisna işleme, UML diyagramları ve şablon gibi kavramları inceler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster