ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğrusal Cebir BİL221 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu ders kapsamında, matematiğin sayılar üzerine kurulduğunu ve matematik sistemlerinin ne işe yaradığını yorumlar.
  2-Matematiğin temel olarak kullandığı sayı, vektör, matris ve fonksiyon gibi kavramların çeşitli uzaylar oluşturabileceğini işaret eder.
  3-Bu uzayların boyutlarını 2 ve 3`e indirdiğinde geometrik olarak karşılık gelen kavramları tasarlar.
  4-Teoremlerin kanıtlanabileceğini analiz eder.
  5-Lineer Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemlerini araştırır.
  6-Matris Cebirini ve Vektör uzay kavramını analiz eder.
  7-Özdeğer - öz uzay ve köşegenleştirme kavramlarını uygular.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Nihal Bircan Kaya

  2-)Doçent Dr Faruk Karaaslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1 - Mühendislik ve İstatistik Bölümleri için Lineer Cebir , (2. Basım), Nobel Yayınları , Arif SABUNCUOĞLU, K2-- Leon S. J., Linear Algebra with Applications (7th edition), Pearson Prentice Hall. K2- Kolman B., Introductory Linear Algebra with applications (8th edition), Prentice Hall. K3-Howard Anton, Chris Rovves, Elementary Linear Algebra, Applications Version, John Wiley&Sons, 1994. K4- David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Addison - Wesley, 2000.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Lineer Cebirin temel kavramlarını ve bu kavramların bazı mühendislik problemlerine uygulanmasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Matrisler ve Denklem sistemleri: Doğrusal denklem sistemleri, Satır Echelon formu, Matris cebiri, elementer matrisler, ayrılmış matrisler, Determinantlar: Bir matrisin determinantı, determinantın özellikleri, Cramer kuralı, Vektör uzayları: tanım ve örnekler, altuzaylar, doğrusal bağımlılık, Taban ve boyut, taban değişimi, satır uzayı ve sütun uzayı, Doğrusal dönüşümler: tanım ve örnekler, doğrusal gösterimlerin matris gösterimi, benzerlik, Ortogonallik: n boyutlu reel uzayda skaler çarpım, ortogonal altuzaylar, En küçük kareler yöntemi, iç çarpım uzayları, ortonormal kümeler, Gram-Shmidt ortogonalleştirme işlemi, ortogonal polinomlar, Özdeğerler ve özvektörler, köşegenleştirme, Hermit matrisleri, tek değer ayrıştırması, Quadratic formlar, Pozitif tanımlı matrisler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster