ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektrik ve Elektronik Devrelerinin Temelleri BİL206 BAHAR 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bu derste öğrendikleri yöntemleri kullanarak daha sonra alacakları elektronik ve donanım ile ilgili derslere temel oluşturur.
  2-Öğrendikleri elektronik devre elemanlarını kullanarak belli bir amaca yönelik gerçek devre tasarımı yapar.
  3-Elektrik devrelerinin temel yasalarını ve devre çözüm yöntemlerini açıklar.
  4-Devre tasarımı yapar, devrelerin doğru akımdaki davranışlarını deneysel olarak inceler.
  5-Saf yarıiletkenin elektriksel karakteristiklerini bilir ve katkılanmış yarıiletkenleri ayırt eder ve uygular.
  6-PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını kullanır.
  7-Yarıiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemelerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder ve uygular.
  8-BJT tranzistörlerin çalışmasını bilir, bunları tanır, öz eğrilerini çizer ve açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. James W. Nilsson & Susan A. Riedel, Electric Circuits, 8th edition, Pearson Prentice Hall, 2008. 2. Ravazi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley, 2007. 3. Aydemir M. T.,´Temel Mühendislik Devre Analizi´, Nobel Academic Publishing, 2013.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel elektrik devrelerinin DC analizini öğrenebilme ve öğrenilen yöntemleri uygulayabilme, temel elektronik devre elemanlarını tanıyabilme ve bu elemanları kullanarak yeni devre tasarımı yapabilme, analiz edebilme ve öğrenilen yöntemleri uygulayabilmektir.
  Dersin İçeriği Elektrik Devresi, akım ve gerilim, Direnç, yapısı ve çeşitleri, Ohm kanunu, Kirşof kanunları, direnç bağlantıları, Çevre akımları yöntemi ile devre çözümü, Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümü, Thevenin ve Norton teoremleri, Yıldız üçgen dönüşümleri, Temel yarı iletken kavramı, Diyotun yapısı ve doğru ve ters polarması, Diyot çeşitleri, Doğrultucular, Kırpıcılar, Transistorler ve Transistor çeşitleri, Transistorlerin polarmalandırılması ve sağlamlık kontrolü, Transistörlerin karakteristikleri, Transistörlerin DC analizi, Küçük sinyal Yükselteçleri, Opamp özellikleri, Opamp Uygulamaları, Endüstride kullanılan yarı iletken malzemeler, Yarı iletken elemanlarla devre tasarımı
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster