ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Olasılık Teorisi ve İstatistik BİL212 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistik bilimi ile ilgili temel kavramları tanımlar ve uygular.
  2-Veri setini özetlemek için kullanılan tanımlayıcı istatistikleri hesaplar.
  3-Kesikli ve sürekli rassal değişkenlere ait olasılık fonksiyonlarını kullanarak olasılık hesaplar.
  4-Örnekleme dağılımını kullanır.
  5-Merkezi Limit Teoremini uygular.
  6-Çeşitli parametreler için aralık kestirimi oluşturur.
  7-Çeşitli parametreler için hipotez testi yapar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Williem W. Hines, Douglas C. Monthgomery, Probability and Statistics in Engineering and Management Science. Third Edition, 1990. K2-DeGroot, Morris H., and Mark J. Schervish. Probability and Statistics. 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002. ISBN: 0201524880. K3- Walpole R.E., Myers R.H., Myers Sh. L., Ye K. Probability and Statistics or Engineers and Scientists Prentice Hall, 7/E, 2002. K4- Akdeniz F., Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi, 13. Baskı, 2007.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını öğretmektir.
  Dersin İçeriği İstatistik Bilimi, İstatistik Uygulama Türleri, İstatistiğin Temel Elemanları, Veri Türleri, Veri toplama Yöntemleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişim Ölçüleri, Göreli Durum Ölçüleri, Örneklem Uzayları ve Olaylar, Birleşim ve Kesişim Kavramları, Karşıt olaylar Toplama Kuralı ve Karşılıklı Ayrık Olaylar, Kesikli rassal değişkenler, Olasılık Dağılımları, Sürekli Rassal Değişkenler, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Kesikli Tekdüze Dağılımı, Bernolli Dağılımı,Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı, Normal Dağılım ,Binom Dağılımın Normal dağılıma yaklaşımı, Üssel Dağılım, Örnekleme dağılımı nedir ,Merkezi Limit Teoerimi, Bir Kitle Ortalaması için Büyük ve küçük Örneklem Aralık Kestirimi ve Hipotez testi, İki Kitle Ortalaması için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Bir Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri, İki Kitle Oranı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi İki Kitle Varyansı için Büyük Örneklem Aralık Kestirimi Hipotez Testleri, Ki-kare testi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster