ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Ekonomisi BİL232 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde tek nakit akışlarını hareket ettirmeyi;Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde yıllık nakit akışlarını hareket ettirmeyi; Bileşik faiz oranını kullanarak zaman çizelgesi üzerinde değişimli nakit akışları hareket ettirmeyi uygular.
  2-Nominal ve etkin faiz oranı arasında dönüşüm yapar.
  3-Nakit akışlarını net şimdiki değere, net gelecek değere, yıllık serilere, artışlı serilere ve yükselen serilere değiştirir.
  4-Net şimdiki değeri kullanarak alternatifleri karşılaştırır.
  5-Farklı ömürlü ve sonsuz ömürlü alternatifleri sermayeleştirilen giderleri kullanarak karşılaştırır.
  6-İç verim oranını hesaplamak ve karmaşık nakit akışlarından gerçeği yansıtmayan verim oranını tanımlar.
  7-Alternatifleri verim oranı analizi kullanarak karşılaştırır.
  8-Kazançları ve maliyetleri sınıflandırır ve Fayda / Maliyet oranı analizi yapar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Leland T. Blank, Anthony Tarquin, Engineering Economy, 6th Edition, McGraw-Hill, 2009. K2- Kurtz, M., Calculations for Engineering Economic Analysis, McGraw Hill, Inc., 1995. K3- Steiner, H.M., Engineering Economic Principles, McGraw Hill, 1996.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yatırımların değerlendirilmesinde nakit akışı analizlerinin yeterliliğini ve sınırlarını ve modelleme sürecinin sonuçlarını, yönetime ve mühendislik analizlerine uygulanmasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar, terim ve grafikler: Karar vermede mühendislik ekonomisinin rolü, faiz hesapları, denklik, Faiz faktörleri ve kullanımları, çoklu faktörlerin kullanımı, nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama, Şimdiki değer analizi, kapitalize edilmiş maliyet analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler, Eşdeğer düzgün yıllık değer analizi, farklı ve sonsuz ömürlü alternatifler, verim oranı hesaplamaları, nakit akışlarında işaret değişimi ve dış yatırım tekniği, Verim oranı artış analizi, kazanç/maliyet oranı analizi, gelecek değer analizi, Yenileme analizi, ekonomik ömür, savunucuya karşı aday teçhizat, Amortisman ve tükenme, gelir vergisi, vergi sonrası ekonomik analiz, enflasyon ve faiz ilişkisi, Başabaş analizi, bağımsız yatırım alternatifleri arasında sermaye bütçeleme, Duyarlılık analizi, beklenen değer kararları, karar ağaçları, Risk altında karar verme, risk ve belirsizlik, simülasyon analizi, belirlilik eşdeğeri, riske göre ayarlanmış nakit, Yatırım Alternatiflerinin Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster