ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Programlama Dilleri BİL301 GÜZ 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Programlama dillerinin tarihsel gelişimini ve dillerin değerlendirilme kriterlerini anlar ve yorumlar.
  2-Farklı programlama paradigmalarını analiz eder.
  3-Yorumlayıcı ve derleyici çalışma prensiplerini analiz eder.
  4-Veri tiplerinin özelliklerini araştırır.
  5-Yapısal programlama ve alt programlamayı analiz eder ve uygular.
  6-Fonksiyonel programlama dillerini tanımlar ve kullanır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan AKBAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Sebesta, Concepts of programming languages, 10/E, Addison-Wesley. 2. Sebesta, R.W. (2002) Concepts of Programming Languages/5E, Addison-Wesley, 2002. 3. Appleby, D and VandeKopple, J.J.,Programming Languages: Paradigm and Practice/2E,1997, Mc Graw-Hill.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Programlama dillerinin temelindeki kavramları öğrenmesi ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki uygulamalarını değerlendirerek, programlama dilleri alanında kapsamlı bir bakış açısına sahip olmasıdır.
  Dersin İçeriği Giriş: Programlama dilleri paradigmaları ve programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama paradigmalarına genel bir bakış, Programlama dillerinin gelişimi. Dil Tanımı: Programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması. Gramer, BNF, EBNF, Anlam tanımlama, Dil çevrimi: Programlama dillerinin makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, Temel programlama elemanları: Değişkenler ve özellikleri, işlemciler ve özellikleri, işlemci yükleme, Bağlama Kavramı: Dinamik ve durağan bağlama. Tip, bellek ve kapsam bağlama, Veri Tipleri: Veri tipi kavramı. Basit ve yapısal veri tipleri, Tip denetimi, kuvvetli tipleme, tip dönüşümleri, tip uyumluluğu, Yapısal Programlama: Atama deyimleri, seçimli deyimler, yinelemeli deyimler, Alt programlar: Prosedür ve fonksiyonlar. Parametre aktarımı. Etkinlik kayıtları, özyinelemeli altprogramlar, Nesneye Yönelik Programlama: Nesneye yönelik programlama kavramları - soyutlama, bilgi saklama, kalıtım, çokyapılılık, dinamik bağlama. Paralel işlemler, stisna İşleme: İstisna, istisna oluşturma ve çeşitli dillerde istisna işleme, Fonksiyonel Programlama: Fonksiyonel programlamanın temel kavramları, Lisp ve Scheme. Mantıksal Programlama: Temel Kavramlar ve Prolog
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster