ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Otomata Teorisi ve Formal Diller BİL314 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biçimsel diller ve otomatlar ile modellenebilen problemleri çözümler.
  2-Herhangi bir dilde derleyici tasarlamak üzere öğrendiği temel bilgileri uygular.
  3-Bilgisayar yazılımı ve/veya bilgisayar donanımının modellenmesi ile ilgili problemleri biçimsel diller ve otomat teorisi yardımı ile çözer.
  4-Düzgün dil ve düzgün dilbilgisi kavramlarını açıklar.
  5-Sonlu durum otomatlarının farklı tiplerini ayırt eder.
  6-Son giren ilk çıkar otomatlar ve bağlamdan bağımsız dilbilgisi arasındaki ilişkiyi tanımlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Automata Theory, Languages and Computation, by John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman. (Pearson 3rd Edition). 2.M. Sipser 2005, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publ.3.Hopcroft J.E., Motwani R., Ullman J.D., Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, 3/E, Addison Wesley, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Kesikli hesap işlemlerini yapan sistemlerin tasarlanıp analiz edilmesi için gerekli teorik bilgilerin sağlanmasıdır.
  Dersin İçeriği Giriş, Kanıt Yöntemleri, Sonlu Otomatlar, Düzenli İfadeler, Düzenli Dillerin Özellikleri, Düzenli Dillerin Karar Özellikleri, Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve Belirsizlik, İtmeli Otomatlar, İtmeli Otomatlar ve Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Denkliği, Bağlamdan Bağımsız Gramerler Üzerindeki İşlemler, Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Kapalılık Özellikleri, Turing Makinaları ve Karmaşıklık, Farklı Turing Makine Modelleri, Karar Verilen ve Verilemeyen Problemler, NP-Tam Problemler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster