ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yönetim Bilişim Sistemleri BİL482 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilişim sistemlerinin işletmeler içindeki rolünü ve önemini tanımlar.
  2-Bilişim sistemlerinde sürekli gelişim ve iyileşmeyi sağlayacak yöntemleri değerlendirir.
  3-Gereksinim ve amaçlara yönelik en iyi bilişim çözümlerini geliştirir.
  4-İş süreçlerinde bilişim sistemlerinin rolünü tanır ve uygular.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Seda Şahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Management Information Systems, 2012. 2. J.A. Senn, Information Technology in: Business, Prentice Hall,1995. 3. J.A. O`Brien, Introduction to Information Systems,McGraw Hill,2001. 4. E.W.Martin, Managing Information Technology,Prentice Hall,2002.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yönetim Bilişim Sistemleri konusuna geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakarak güncel uygulamaların içindeki öneminin vurgulanmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Bilgi Sistemleri, örgütler ve strateji, Bilgi Teknolojisi altyapısı ve Gelişmekte olan Teknolojiler, İş zekâsının temelleri: Veri tabanları ve Bilgi Yönetimi, Küresel E-iş ve işbirliği, Telekomünikasyon altyapısı, İnternet ve Kablosuz Teknoloji, Bilgi Sistemlerinde etik ve sosyal konular, Enformasyon Sistemlerinin Güvenliği, Çağdaş Yazılım Platformu Eğilimler, Uygulamalı Yönetim Bilişim Sistemleri Projeleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster