ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Hukuku MAK406 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuki haklarını ve hak ihlali durumunda hukuki başvuru yollarını tanımlar
  2-Hukuka aykırı davranışların sonuçlarını yorumlar
  3-İş sözleşmelerinin türünü sınıflandırır
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Demircioğlu, M., Centel, T., İş Hukuku, 19. Baskı, Beta Basım Yayım, 2016. 2. Süzek, S., İş Hukuku, 14. Basım, Beta Yayınları, 2012.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çalışma yaşamına girildiğinde karşılaşılabilecek sorunları çözmek için gerekli olan temel bilgi ve kavramları ve çalışanların haklarının neler olduğunu öğretmek. Hak aramak için gerektiğinde yargı mercilerinde dava açabilmesi için gerekli prosedürler hakkında bilgi sahip olmayı sağlamaktır.
  Dersin İçeriği İş hukuku ve temel kavramlar, iş hukukunun uygulanması, iş sözleşmesi, işin düzenlenmesi, ücret güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin sona ermesi, toplu iş hukuku, sendika hakkı, sendikacılık ve sendikaların faaliyetleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster