ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MESLEKİ SORUMLULUK VE ETİK EHB223 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
  2-Mesleğin etik boyutlu sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı aktarır.
  3-Mesleki etiğin iş hayatı içerisindeki yerini ve önemini görerek mesleki etiğin etkin bir biçimde işleyişini öğrenir.
  4-Sorumluluk alma ve karar alma becerisi geliştirir.
  5-Alanı içerisinde karşılaşabileceği etik sorunları anlar ve çözüm önerisi geliştirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
  Kaynaklar Mesleki Etik- Doç. Dr. Alptekin Sökmen, Yrd. Doç. Dr. Serdar Tarakçıoğu, Detay yayıncılık, Haziran 2011, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Ahlak gelişimi ve ahlaki gelişim kuramları Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi Etiğin tarihsel gelişimi Etiğin unsurları ve hukukla ilişkisi Mesleki etik kavramı ve tarihçesi Yönetsel etik alanında yapılan çalışmalar Etik dışı davranışlar ve nedenleri Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Etiğe uygun karar verme Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi Mesleki uygulamalar, örnek vaka incelenmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster