ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GERONTOLOJİ YBP103 GÜZ 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaşlılıkla ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Yaşlılığın Türkiye`deki ve dünyadaki demografik yapısını değerlendirir.
  3-Yaşlılarda sık görülen sorunları sıralar.
  4-Yaşlanma kuramlarını sıralar.
  5-Yaşlılara yönelik politikaları, hizmet veren kurumları ve mevzuatı değerlendirir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Melis ERDENER, Dr. Öğr. Üyesi Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Öğr. Gör. Hasan ÇERÇİOĞLU
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Melis Erdener

  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Pınar HARMANCI
  Kaynaklar K1. Kalınkara, V. (2014). Temel gerontoloji yaşlılık bilimi (2. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. K2. Ceylan, H. (2015). Yaşlanan Türkiye?de yaşlı bakım personeline duyulan ihtiyaç ve yaşlı bakım programlarının önemi. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi UMYOS Özel Sayısı, 5(5), 61-68.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yaşlanma süreci ve yaşlılık ile ilgili biyolojik, fizyolojik, demografik, psikolojik, sosyolojik ve hukuksal temel bilgi altyapısını kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Yaşlılığa genel bakış, yaşlılığın tarihsel ve kültürel boyutu, yaşlılık bilimi ve tarihçesi, yaşlanma kuramları, yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişimler ve yaşlılarda sık görülen sorunlar, yaşlılık politikaları, yaşlılara hizmet veren kurumlar, yaşlılıkla ilgili mevzuat.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster