ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YAŞLILARDA KRONİK HASTALIKLAR YBP106 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaşlılarda en çok görülen kronik hastalıkları listeler.
  2-Yaşlılarda en sık rastlanan kronik hastalıkları genel olarak tanımlar.
  3-Kronik hastalıkların nedenlerini, etki eden faktörleri, belirtilerini özetler.
  4-Kronik hastalıkların yaşlılara özgü seyrini açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER, Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Arıoğul S. (Editör). Geriatri ve Gerontoloji. NM Medikal & Nobel Yayınevi. 2006. 2. Kuş G. (Editör). Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 3. Baskı, 2017.
  Yardımcı Kitap Enar R. Kalp ve Damar Sağlığı Klavuzu. Nobel Tıp Kitapevleri, 2007.
  Dersin Amacı Yaşlılarda görülen kronik hastalıkların özellikleri, seyri ve evreleri konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Kronik hastalıkların tanımı, özellikleri ve en sık görülen kronik hastalıklar. Kardiyovasküler sistem hastalıkları: kalp ve koroner hastalıklar, hipertansiyon ve periferik damar hastalıkları. Pulmoner sistem hastalıkları:KOAH, astım. Nörolojik sistem hastalıkları: stroke-inme, demans. Endokrin sistem hastalıkları: diyabet, obesite, troid hastalıkları. Kas-iskelet sistemi hastalıkları: artrit, osteoporoz. Gastrointestinal sistem hastalıkları: gastrit, ülser, reflü, konstipasyon. Üriner sistem hastalıkları: kronik böbrek yetmezliği. Onkolojik hastalıklar: kanser. Görsel işitsel sistem hastalıkları: makuler dejenerasyon. Hematolojik, dermatolojik sistem hastalıkları. Psikiyatrik hastalıklar: depresyon.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster