ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  YAŞLILARDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE BAKIM YBP202 BAHAR 3+1 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yaşlılarda sık görülen nörolojik hastalıkları sıralar.
  2-Yaşlılarda sinir sisteminde meydana gelen fizyolojik değişimleri açıklar.
  3-İnme, demans, parkinson hastalıklarını tanımlar.
  4-Demans çeşitlerine örnekler verir.
  5-Demans hastalarında rehabilitasyon uygulamalarına örnekler verir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. T. Barış DEĞER, Dr. H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK.
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Torun Ş. (Editör). Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Basım, 2018.
  Yardımcı Kitap 1. Arıoğul S. (Editör). Geriatri ve Gerontoloji. NM Medikal & Nobel Yayınevi. 2006. 2. Selekler K. (Editör). Nörolojide Yeni Ufuklar. Alzheimer ve diğer demanslar.Güneş Tıp Kitapevleri. 2009. 3. Kumral E. Klinik Nöropsikoloji ve Nöropsikiyatrik Hastalıklar.Güneş Tıp Kitapevi, 2014.
  Dersin Amacı Yaşlılıkta sık görülen inme, demans, Parkinson hastalığı ve bu hastalıkların bakımı konusunda bilgi, davranış ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Yaşlılıkta sık görülen nörolojik hastalıklara giriş, tanım, önemi.. Sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi Yaşlılıkta sinir sisteminde görülen fizyolojik değişimler.. İnme. İnmede bakım ve rehabilitasyon. Demans ve çeşitleri. Alzheimer. Alzheimer`de bakım ve rehabilitasyon. Parkinson. Parkinson`da bakım ve rehabilitasyon Yaşlılarda denge bozukluğu ve düşmeler. İşitme, dil, konuşma ve yutma bozukluklarında bakım ve rehabilitasyon.. Diğer nörolojik bozukluklarda bakım ve rehabilitasyon.. Yaşam kalitesi ve yaşlılarda yaşam kalitesini artıran uygulamalar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster