ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  PALYATİF BAKIM YBP206 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Palyatif bakımın tanımı yapar.
  2-Palyatif bakımın amacını, ilkelerini, felsefesini listeler.
  3-Palyatif süreçte hastada görülen semptomları listeler.
  4-Palyatif bakımda, semptom kontrolü ile ilgili temel ilkeleri listeler.
  5-Hasta ve ailesinin yaşadığı psikososyal ve manevi sorunlara yönelik uygun bakım yürütür.
  6-Yaşam sonu süreçte hasta ve ailesinin gereksinimlerini listeler.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi T. Barış DEĞER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Özçelik, H., Fadıloğlu, Ç., Uyar, M., & Karabulut, M. (2010). Kanser hastaları ve aileleri için palyatif bakım kitabı, TC Sağlık Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı, İzmir: Üniversiteliler Ofset. 2-Tuncer, A. M. Özgül N (ed.), Gültekin M (ed.), INCTR-Palyatif Bakım El Kitabı.
  Yardımcı Kitap Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA
  Dersin Amacı Palyatif bakım sürecindeki yaşlı birey ve ailesinde fiziksel, psikiyatrik, manevi, sosyal, ve ekonomik sorunların tanımlanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanmasında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Yaşlıda palyatif bakım, ve ilgili temel kavram ve ilkeler. Dünyada palyatif bakım. ülkemizde palyatif bakım. Hasta Ve Çalışan Güvenliği. Palyatif bakımda semptom yönetimi. Palyatif bakımda semptom yönetimi. Palyatif Bakımda Özel Bakım Gerektiren Durumlar (Stoma Bakımı, Kateter Bakımı). Palyatif Bakımda İletişim Manevi /spirütüel bakım. Yaşam sonu bakımı, iyi ölüm/ huzurlu ölüm kavramı ve hospisler Palyatif ve yaşam sonu bakım sürecinde hasta ailesi yaşadığı psikososyal sorunlar . Yas süreci ve ailenin bakım. Palyatif bakımla ilgili etik ve yasal düzenlemeler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster