ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Muhasebe TUR107 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebe ile ilgili temel kavramları açıklar
  2-Hesap planı ilkelerine uyarak mali tablo düzenler
  3-İşletmede kullanılan defter ve belgeleri açıklar
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Özdemir

  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Abdioğlu, H. (2016). Uygulamalı temel muhasebe. (2.Baskı). Dora Basım Yayın, Bursa.
  K2. Gökgöz, A. (2016). Çözümlü genel muhasebe problemleri. (1. Baskı). Ekin Yayınevi, Bursa.
  Yardımcı Kitap YK1. Öndeş, T. (ed.).(2012). Genel muhasebe. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum.
  Dersin Amacı Öğrencilerin turizm işletmelerindeki muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgi, belge ve kayıtları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle online eğitim şeklinde işlenecek dersin içeriğinde Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları, Muhasebe Standartları ve Tarafları, Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler, Temel Mali Tablolar, Hesaplar ve Hesap Planı, Muhasebe Süreci ,Aktif Hesaplar, Pasif Hesaplar, Sonuç Hesaplarıile Dönem Sonu İşlemleri konuları işlenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster