ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hukuk Başlangıcı TUR109 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuk ile ilgili temel bilgi ve kavramları kavrar.
  2-Hukuk kaynaklarını analiz eder.
  3-Kamu ve özel hukuk ayrımını kavrar.
  4-Hukuki uyuşmazlıklar da izlenecek yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Yargı organlarını kavrar.
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar Andaç, F. (2017). Hukukun Temel Kavramları, 6. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Ateşoğlu, N. (2015). Temel Hukuk, 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Güriz, A. (2013). Hukuk Başlangıcı, 15. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
  Fendoğlu, H.T. (2017). Hukuka Giriş, 3. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınevi.
  Korkusuz, M.R. ve Korkusuz, M.H. (2016). Hukuk Başlangıcı, 3. Baskı. Ankara: Beta Yayınevi.
  Dersin Amacı Öğrencilerin hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Hukuk başlangıcı dersinde Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş, Hukukun Amacı Tanımı ve Unsurları, Yaptırım (Müeyyide), Hukukun Kaynakları, Hukuk Kurallarının Uygulanması, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Hukuk Ayrımı ile Hukuki Uyuşmazlıklar ve Yargı Organları konuları işlenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster