ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rekreasyon Yönetimi TUR302 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rekreasyon ve boş zaman arasındaki ilişkiyi açıklar
  2-Rekreasyonel faaliyetlerin satış pazarlamasındaki yeri ve önemini açıklar
  3-Turizm işletmelerinde uygulanan animasyon faaliyetlerinin hizmet satışlarına etkisini açıklar
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., ve Dinç, Y. (2017). Boş Zaman Ve Rekreasyon Yönetimi Örnek Animasyon Uygulamaları, 4. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Ardahan, F., Turgut, T., Kaplan Kalkan, A. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Karaküçük, S. (Edit.). (2016). Rekreasyon Bilimi, 1. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
  Yaylı, A. (Edit.). (2014). Rekreasyona Giriş, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Rekreasyonel faaliyetler ile turizm arasındaki ilişkinin turizm işletmelerinde hizmet pazarlamasına yönelik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri, Boş Zamanla İlgili Temel Kavramlar, Rekreasyon İle İlgili Temel Kavramlar, Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması, Liderlik Kavramı ve Rekreasyon Uygulamalarında Liderlik Rolü, Rekreasyon ve Turizm İlişkisi, Aktif Tatiller ve Turizm İlişkisi, Animasyon Kavramı ve Fonksiyonları, Animasyon Projelerinde Başarı Koşulları, Animasyon İşletmeciliği ve Yönetimi, Konaklama İşletmeleri ve Uygulanan Animasyon Faaliyetlerinin Hizmet Satışlarına Etkisi, Örnek Animasyon Programları konuları işlenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster