ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sosyal Bilimlerde Veri Analizi II TUR402 BAHAR 1+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araştırma değişkenlerine göre hangi analiz yöntemi kullanılacağı ayrımını yapar
  2-Araştırma evrenine göre uygun örneklem büyüklüğünü hesaplar
  3-Uygun istatistik yöntemleri kullanarak bir testin güvenilirliğini ve geçerliliğini hesaplar
  4-Verileri analiz etmek için uygun analiz yöntemlerini seçer
  5-Analiz sonuçlarına göre tablo oluşturur
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Can, A. (2013). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.
  Yardımcı Kitap Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (dördüncü baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  Kalaycı, Ş. (2014). Faktör analizi. Kalaycı, Ş. (Ed.). (2014). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
  Ural, A. & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi (dördüncü baskı). Detay Yayıncılık. Ankara.
  Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lirsel uygulamaları (ikinci baskı). Ankara: Pegem Akademi.
  Baş, T. (2008). Anket, anket nasıl hazırlanır?, anket nasıl uygulanır?, anket nasıl değerlendirilir? (beşinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Arıkan, R. (2007). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama (altıncı baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
  Dersin Amacı Araştırma verilerinin geçerlik ve güvenilirlik kontrollerinin ardından verilerin uygun analiz yöntemleri seçilerek analiz edilmesi ve analiz sonuçlarını anlaşılır şekilde yorumlanarak tablolaştırılması amaçlanmaktadır
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Analizler Menüsü Tanıtımı, T Testleri, Varyans Analizleri, Koreleasyon, Regrasyon, Faktör Analizi, Kay ? Kare Testi ve Kovarsyon Analizi konuları yer almaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster