ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Turizme Giriş TUR101 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları, turizm çeşitlerini ve turizmin kendine has özelliklerini açıklar.
  2-Turizm istatistiklerini bilerek turizmin ekonomik önemini yorumlar.
  3-Turizmin sosyal ve ekonomik hayata katkılarını ve potansiyel zararlarını açıklar.
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Yakup Öztürk

  Ders Yardımcıları Bölüm öğretim elemanları
  Kaynaklar K1. Çakıcı, A., C. (2019). Kavramlar ve Örneklerle GENEL TURİZM, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2017). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 19. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili temel bilgi ve kavramları açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm ve Turist Kavramları, Turizmin Gelişimi ve Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler, Türkiye` de Turizm ve Gelişimi, Turizm Sektörü Tanımı ve Temel Özellikleri, Turizm Talebi ve Turizm Arzı, Turizmin Ekonomik , Sosyal ve Fiziksel Çevre İlişkisi, Turizmin Çeşitleri, Turizm Politikası ve Planlaması ve Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Trendler konuları işlenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster