ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  GENEL İŞLETME TUR103 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İşletmecilikle ilgili temel kavramları ve işletmenin amaçlarını açıklar.
  2-İşletmeleri çeşitli kriterlere göre sınıflandırır.
  3-İşletmelerin kuruluş sürecini açıklar.
  Ön Koşul Bu ders için ön koşul bulunmamaktadır.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Dağdeviren

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Acar, N. (2017). Genel İşletme (1.Baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar ve İşletmenin Amaçları (1-26 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Ağlargöz, O. (2012). Genel İşletme. B. Z. Erdoğan, A. Hepkul (ed.), İşletme Çevresi (34-58 s). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Nacar, R. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İşletmelerin Sınıflandırılması (43-63 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Adıgüzel, Z. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları (65-88 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Sarıoğlu Uğur, S. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Yönetim (89-118 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Yıldız Çankaya, S. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Üretim (119-143 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Karaca, Ş. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Pazarlama (145-184 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Çidem, İ. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Muhasebe (185-193 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Şahin, D. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Finansman (195-218 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Polat, G. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi (219-248 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Karaca, Ş., & Özbakır Umut, M. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Halkla İlişkiler (249-258 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Doğan, B. G. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Ar-Ge ve İnovasyon (259-270 s). Detay Yayıncılık, Ankara. Özbakır Umut, M. (2017). Genel İşletme (1.baskı). Ş. Karaca, M. Özbakır Umut (ed.), Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik (271-285 s). Detay Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap İşcan, Ö. F. (2012). İşletme Bilimlerine Giriş, İşletmelerin Sınıflandırılması (49-67 s). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınları, Erzurum.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere genel işletmecilik bilgilerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Dersin içeriğinde İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar ve İşletmenin Amaçları, İşletmenin Çevresi, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Yönetim, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, Finansman, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler, Ar-Ge ve İnovasyon ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik konuları yer almaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster