ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TURİZM EKONOMİSİ TUR104 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye ekonomisinde turizm endüstrisinin yeri ve önemini açıklar
  2-Turizmin ekonomik etkilerini karşılaştırır
  3-Turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel çevre üzerine etkilerini karşılaştırır
  4-Turizmin etkisiyle ortaya çıkan potansiyel ekonomik kazanımları hesaplar
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail KARA
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar TÜnlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2015). Turizm Ekonomisi, 5. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  Yardımcı Kitap Çeken, H. (2016). Turizm Ekonomisi, 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Kozak, M. ve Bahar, O. (2015). Turizm Ekonomisi, 7. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Özkök, F. (2014). Turizm Ekonomisi, 1. Baskı. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları.
  Öztaş, K. ve Karabulut, T. (2006) Turizm Ekonomisi, Genel Turizm Bilgisi, 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
  Dersin Amacı Turizmin ülke ekonomilerine olumlu ya da olumsuz ekonomik etkilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Ekonomi ve Turizm İlişkisi, Küreselleşme ve Turizm, Turizm Arzı ve Özellikleri, Turizm Talebi ve Özellikleri, Turizm Piyasası, Turizm Sektöründe Firma Dengesi, Turizmde Tüketici Dengesi, Turizmin Parasal (Monoter) Karakterli Ekonomik Etkileri, Turizmin Reel Ekonomik Etkileri, Turizmin Olumsuz Etkileri, Turizm Gelirleri ve Sızıntı, Turizmde Talep Tahmini ve Türkiye Ekonomisinde Turizm konuları işlenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster