ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TURİZM HUKUKU TUR108 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisine sahip olur.
  2-Turizm alanındaki hukuk kavramlarını kavrar.
  3-Turizm alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Andaç, F. (2013). Turizm Hukuku, 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Yıldırım, H. (2016) Turizm Hukuku ve Mevzuatı, 10. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Hocaoğlu, U. ve Boz, N. (2008). Turizm Hukuku, 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Uslu, F. (2016). Turizm Hukuku Dersleri, 1. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi.
  Dersin Amacı Turizm işletmeleriyle ilgili temel hukuk bilgisinin öğrenilmesidir.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Turizm Hukuku, Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Ulusal Turizm Örgütleri), Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Uluslararası Turizm Örgütleri), Turizmde Örgütlenmeye Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Uluslararası Turizm Örgütleri), Turizm Çeşitlerine Göre Yasalar (Deniz Turizmi, Av Turizmi, İnanç Turizmi), Turizm Çeşitlerine Göre Yasalar (Spor Turizmi, Termal Turizm), Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Turizm Teşvikleri), Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler (Diğer Düzenlemeler), Çevre ve Turizm (Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu), Çevre ve Turizm (Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu), Turizm İşletmeciliği İle İlgili Turizm Mevzuatı, Turizm Hukuku Kapsamındaki Sözleşmeler ve Turizmde Tüketici Hakları ve Global Etikler konuları işlenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster