ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Staj TUR414 BAHAR 0+2 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Stajın meslek seçiminde etkisini açıklar
  2-İş ve meslek hastalıklarını açıklar
  3-İş hukukunun temel niteliklerinden örnekler verir
  4-Bireysel ve toplu iş hukuku ayrımını yapar
  5-Türk sosyal güvenlik sistemini açıklar
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Erdoğan, G. (2017). İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku (11. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Alper, Y., ve Kılkış, İ. (2018). İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3. Baskı). Bursa: Dora Basım Yayın.
  Ören, K. (2017). Bireysel ve Toplu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3. Baskı). Adana: Nobel Yayınları.
  Dersin Amacı Staja ilişkin temel yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Staj Kavramı, Staj Dosyası ve İşlem Basamakları, Staj Yönergesi, Bireysel İş Hukuku, İş Sözleşmesi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ücret, Çalışma Süreleri Ve İzinler, İş Sözleşmesinin Feshi, Toplu İş Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Hukuku, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları konuları yer almaktadır
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster