ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arkeoloji I REH203 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Arkeolojide tarihlendirme yöntemlerini hatırlar.
  2-Türkiye`de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatlarını ayırt eder.
  3-Dönem ve yerleşim yeri birlikteliğini ilişkilendirir.
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Araştırma Görevlisi Doktor Sinem KUNT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araştırma Görevlisi Sema KÜÇÜKALİ
  Kaynaklar K1. Yıldız, S. (2019). Anadolu ve Tarih Öncesi Çağlar. Iksad Yayıncılık: Ankara. M1. Güney, H. (2017). Jeoloji ve Gemoloji Bilimlerinde Kullanilan Tahribatsiz Arkeometrik Yöntemler ve Cihazlarin Günümüz Arkeoloji Biliminde Kullanimi ve Gerekliliği. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 2(2), 89-98. M2. Kurt, A.O. & Göler, M.E. (2017). Anadolu`da İlk Tapınak: Göbeklitepe. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 21(2), 1107-1138. T1. Şahin, M. (2019). Osmanlı`dan Cumhuriyet`e Müzecilik. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Sevin, V., (2003) Anadolu Arkeolojisi, (4. baskı) İstanbul: Der Yayınları YK2. Sevin, V., (1999) Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, (2. baskı) İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları YK3. Bahn,P., (1999) Arkeolojinin ABC`si,(1. Baskı) İstanbul: Kabalcı Yayınevi YK4. Er, Y., (2006) Klasik Arkeoloji Sözlüğü, ( 1. Baskı) Ankara: Phoenix Yayınevi
  Dersin Amacı Arkeoloji biliminin tanıtımın yanısıra, Anadolu nun Tarih Öncesi ve tarih Çağlarındaki eski uygarlıkları hakkında tanıtıcı bilgi sağlanması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Arkeoloji biliminin, müzeciliğin gelişimi, Anadolu`da tarih öncesi çağlar ve uygarlıklar ile (Paleolitik ve Mezolitik Dönem) dönemler ışığında Göbeklitepe, Çayönü, Çatalhöyük vb. yerleşim yerlerinin tanıtımı.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster