ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sürdürülebilir Turizm REH608 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler çevre sorunları hakkında genel bir bilgiye sahip olacaktır.
  2-Turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin farkına varacaktır.
  3-Turizm ve çevre dengesi hakkında bilgiler edinir.
  4-Sürdürülebilir turizm yaklaşım modellerini kavrar.
  5-Öğrencilerde çevre koruma bilinci oluşur.
  6-Sürdürülebilir turizm uygulaması yapan bölgelerin karşılaştırılıp analiz eder.
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mikail Kara
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Bölümün Öğretim Elemanları
  Kaynaklar Mowforth, M., Munt, I. Tourism and Sustainablity. (2009). 3.ed. New York: Routledge.
  Yardımcı Kitap N. Kahraman ve O. Türkay. (2012). Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Doğal ve kültürel çevrenin turizm için önemi, turizm ürünü içindeki çevre bileşenlerinin analizi ve turizmde çevre koruma uygulamaları hakkında öğrencilere vizyon ve farkındalık kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde; Sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımlar, sürdürülebilir turizm kavramı ve özellikleri, sürdürülebilir turizmin temel ilkeleri, sürdürülebilir turizm gelişme yaklaşımları (sürdürülebilir turizme çevresel yaklaşım, sürdürülebilir turizme ekonomik yaklaşım, sürdürülebilir turizme toplumsal yaklaşım), sürdürülebilir turizm ile taşıma kapasitesi ilişkisi, turizm taşıma kapasitesi kavramı, turizm taşıma kapasitesinin boyutları (ekolojik boyutu, fiziksel boyutu, ekonomik boyutu, toplumsal boyutu, psikolojik boyutu), turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler, turizm gelişme düzeyi ile taşıma kapasitesi dengesi, sürdürülebilir turizm stratejileri konuları ele alınacaktır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster