ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yarı İletken Fiziği FİZ532 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yarıiletkenlerin kristal yapılarını belirler ve teknolojik kullanım alanlarına göre sınıflandırabilir.
  2-İletken, yarıiletken ve yalıtkanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayabilir.
  3-Yarıiletkenlerin bant yapılarını kuantum teorisine göre yorumlayabilir.
  4-Katkılı ve Katkısız yarıiletkenleri ifade edebilir.
  5-pn eklem ve trdiyotların çalışma prensiplerini açıklayabilir.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Sebahaddin ALPTEKİN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Sebahaddin Alptekin

  Ders Yardımcıları Fizik Bölümü Araştırma Görevlileri
  Kaynaklar K1.Neamen, D. 2003. Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles, Tsinghua University Press, China. K2..Sağlam, M. 2007. Yarıiletken Fiziğine Giriş, Aktif Yayınevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yarıiletkenlerin yapısal özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi edinilmesini sağlamak.
  Dersin İçeriği Katıların kristal yapısı, yarıiletken malzemelerin büyütülmesi, Kuantum mekaniğine giriş, Katların kuantum teorisine giriş, Katılarda elektriksel iletkenlik, Dengede yarıiletkenler 1,Dengede yarıiletkenler 2, Taşıyıcı iletim olayı 1,Taşıyıcı iletim olayı 2,Yarıiletkenlerde dengede olmayan fazla taşıyıcılar 1,Yarıiletkenlerde dengede olmayan fazla taşıyıcılar , pn eklemi, pn eklem diyot 1, pn eklem diyot 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster