ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Zeminlerin Litolojik Etütleri INS571 GÜZ-BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Litolojik birimleri, türlerini tanır ve kaynak bölgesi hakkında yorum yapar
  2-Fiziksel ve jeo-mühendislik özellikleri yorumlar
  3-Litolojik birimlerin tane boyunu sınıflandırır
  4-Litolojik seviyelerden örnekleme yöntemlerini kullanır
  5-İnşaat alanı seçimine etki eden faktörlerden birini kullanır
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ender SARIFAKIOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. ANON. 1979. Classification of rocks and soils for engineering geological mapping. Part I: rock and soil materials, Bulletin of the International Association of Engineering Geology 19, 364?371. 2. Bieniawski, Z.T. 1989. Engineering Rock Mass Classification, John Wiley & Sons, New York. 3. Ulusay, R., Sönmez, H. 2002. Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yayınları No:60, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Zeminleri oluşturan litolojik birimlerin türleri, fiziksel özellikleri ve sınıflandırılmasını anlatmak; litolojik birimlerin arazideki makroskopik özelliklerini tanımlamak ve örnekleme yöntemlerini öğretmek; arazide litolojik birimleri kaynak bölge ve basenlerle ilişkilendirmek, yerleşkeler açısından değerlendirmek.
  Dersin İçeriği Zeminleri oluşturan litolojik birimlerin türleri, fiziksel özellikleri, sınıflandırılmasını, litolojik birimlerin yerleşkeler açısından önemi.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster