ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Barış Çalışmaları ULS506 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Barış bilimi ve barış çalışmalarının nasıl ortaya çıktığı ve barış biliminin temel kavramlarını, teorilerini, yaklaşımlarını ve anlayışlarını değerlendirir.
  2-Barış bilimi kavramları çerçevesinde uluslar arası çatışma ve barış ile ilgili örnek olayları analiz etmek ve barış teorilerini uygular.
  3-Barış inşası, barışı koruma, şiddetsizlik, uzlaşma, affetme, gibi kavramları açıklayarak barış oluşturmaya yönelik pratik uygulamaları tartışır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr.Sezai ÖZÇELİK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (Eds). 2007. Leashing the Dogs of War (LDW in syllabus) Washington, DC: USIP Press. 2- John Paul Lederach. 2005. The Moral Imagination: The art and soul of peacebuilding. New York, NY: Oxford University Press. 3- David Cortright. 2009. Gandhi and Beyond: Nonviolence for a new political age. 2nd Edition. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
  Yardımcı Kitap 1. Edward Hallett Carr. 1964. The Twenty Years Crisis: An introduction to the study of international relations. New York, NY: Harper & Row Publishers, Inc. 2. Hanh, Thich Nhat. 1987. Being Peace. Parallax Press.
  Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere barış bilimi ve barış çalışmaları kavramlarını öğretmektir. Barış Bilimine Giriş dersinin amacı öğrencilere barış bilimi ve barış çalışmaları hakkında temel bilgiler vermek ve öğrencileri öğretim sonrası mesleki hayata daha iyi hazırlamaktır.
  Dersin İçeriği Barış Kavramı, Barış Bilimi, Barış Paradigması Güç Kullanımı ve Barış, Gerçekçilik, Devlet, Güç, Savaş Anarşi, Uluslararası Sistem, Neo-Gerçekçilik ve Eleştiri Dünya Düzeni ve Barış, Liberal Kurumsalcılık, Uluslararası İşbirliği, Uluslararası Hukuk Dünya Düzeni, Birleşmiş Milletler, Barışı Koruma, Barış İnşası Yapısalcılık, Müdahale Normları, Savaş Sonrası Barış Paradigmalar, Değişim Teorileri, Barış ve Siz, İlişkisel Dönüşüm İletişim, Uyuşmazlık Çözümü ve Barış, Arabuluculuk, Müzakere İkinci Bölüm Diplomasi, İletişim, Alternatif Müdahale Teknikleri Şiddetsizlik ve Barış, Büyük Hareketler, Diğer Güç Kullanım Teknikleri Kişisel ve İlişkisel Dönüşüm Yoluyla Barış Bireylerin ve Toplumun Dönüşümü, Sivil Toplum Aktörleri Barış Atölyesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster