ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Avrupa Birliği Siyaseti ULS514 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-AB krizlerini ve gelişmelerini teorik bir çerçevede değerlendirir.
  2-ABnin temel tarihi gelişmeleri, kurumsal yapısı ve politika yapım süreci ile günümüz gelişmelerini ilişkilendirir.
  3-AB derinleşme ve genişlemesine ilişkin gelişmelerin nedenlerini açıklar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Hatice Yazgan
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Hatice Yazgan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1- Dinan, D. (2007). ?Fifty Years of European Integration: A Remarkable Achievement?, Fordham International Law Journal, Volume 31, Issue 5. K 2- Schimmelfennig, F. and Sedelmeier, U. (2002). ?Theorizing EU enlargement: Research focus, hypotheses, and the state of research?, Journal of European Public Policy 9:4, 500?528. K 3- Akgül A.S. (2004). ?Uluslararası İlişkiler Teorileri Işığında Avrupa Bütünleşmesi?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-32. K.4 European Union, EU Institutions and Bodies, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en. K 5. Aydın Düzgit, S. (2018). Avrupa Birliği?nin Dış İlişkilerinde Kuramsal Tartışmalar?, Sanem Baykal et. al., (Der.), Hukuki, Siyasi ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri- ATAUM 30. Yıl Armağanı, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, s. 129-150. K6. Oliver T. (2017) ?Fifty Shades of Brexit: Britain?s EU Referendum and its Implications for Europe and Britain?, The International Spectator, 52:1, 1-11. K 7. Carrera, S. Et. al., (2015) ?The EU?s Response to the Refugee Crisis Taking Stock and Setting Policy Priorities?, No. 20/16. K8. Copelovitch, M. Et. al., (2016), Four Lessons From the Eurozone Crisis- and why the Future of the Euro remains uncertain, https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/10/07/four-lessons-from-the-eurozone-crisis/. K9. Baykal, S. (2004), ?Avrupa Birliği?nin Geleceği: Meşruiyet Sorunu, Anayasallaşma Süreci ve Bütünleşmenin Nihai Hedefi Üzerine?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1, s. 119-153. K 10. Servantia,D ve Ataç E. (2016),?Britanya Referandumu Sonrası Avrupa?da Yükselen AB Şüpheciliği?, İKV Değerlendirme Notu,Sayı: 192. K11. Grabbe, H. (2014).?Six Lessons of Enlargement Ten Years on: The EU?s Transformative Power in Retrospect and Prospect?, JCMS, Volume:52, 40-56. K12. Smith, K. (2005), ?The outsiders: the European Neighbourhood Policy?, International Affairs 81, 4, 2005, 757-773 . K13. Müftüler-Baç, M. (2017). ?Turkey?s future with the European Union: an alternative model of differentiated integration?, Turkish Studies, 18:3, 416-438
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders, Avrupa Birliği`nin (AB) temel derinleşme aşamalarını ve güncel gelişmelerini teorik bir bakış açısı ile incelemeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin ilk bölümünde, entegrasyon teorileri, temel AB tarihsel gelişmeleri ve kurumsal yapısı incelenecektir. Dersin ikinci bölümünde günümüz gelişmeleri ve AB?nin krizleri, Brexit gelişmeleri, göç krizi, Euro krizi, genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası gelişmeleri, esnek (farklılaştırılmış) entegrasyon konuları ile ilgili güncel AB siyasi ve ekonomik gelişmeleri incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster