ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  AB Güvenliği ve Dış Politikası ULS515 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-AB`nin nasıl bir uluslararası aktör olduğunu açıklar.
  2-AB`nin dış ve güvenlik politika alanlarındaki kapasite ve sınırlılıklarını belirler.
  3-AB`nin Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya gibi bölgelerde nasıl bir dış politika uyguladığını analiz eder.
  4-Uluslararası güvenlik politikasında AB`nşin etkisini değerlendirir.
  5-AB dış politikası sürecinin nasıl işlediğine ilişkin analiz yapar.
  Ön Koşul Yok.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Ali Samir MERDAN
  Kaynaklar Belgin Akçay ve İlke Göçmen, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012. Çağrı Erhan, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayınları, Ankara, 2009. John Mc Cormick, European Union Politics, Palgrave, 2015.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Avrupa Birliği`nin (AB) nasıl bir uluslararası aktör olduğunu belirlemek, dış ve güvenlik politikasının tarihçesini, uygulamalarını, kapasite ve sorunlarını tartışmayı sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Derste, AB`nin bir uluslararası aktör olarak özellikleri, sınırları ve kapasitesi, AB`nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası`nın tarihçesi, Dış ve Güvenlik Politikasının kurumsal yapısı, bir dış politika aracı olarak AB Genişlemesi, AB komşuluk politikası, özellikleri, araçları, AB operasyonları, AB`nin Balkanlar politikası, İstikrar ve Ortaklık Süreci, AB`nin Ortadoğu politikası, AB`nin Arap Baharı gelişmeleri karşısındaki tutumu, AB`nin Orta Asya ve Kafkasya politikası, Rusya Federasyonu ile ilişkileri, AB`nin Afrika ile ilişkileri, AB`nin Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri değerlendirilmektedir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster