ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rus Dış Politikası ULS517 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-İç savaş, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşta SSCB`nin dış politikasını değerlendirir.
  2-SSCB`nin dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve uluslararası dinamikleri anlar.
  3-Yeltsin, Medvedev ve Putin dönemlerinde Rusya Federasyonu`nun dış politikasını değerlendirir.
  4-Rusya Federasyonu`nun dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve uluslararası dinamikleri anlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erel Tellal, Uluslararası ve Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde SSCB-Türkiye İlişkileri (1953-1964), Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2000. Erel Tellal, "Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu`nun Dış Politikası", SBF Dergisi, Cilt 65, Sayı 3, 2010, s. 189-236. Nicholas V. Riasanovsky ve Mark D. Steinberg, A History of Russia, 7. B., New York, Oxford University Press, 2005. Robert H. Donaldson ve Joseph L. Nogee, The Foreign Policy of Russia, 2. B., London, M. E. Sharpe, 2002. Robert Legvold (ed.), Russian Foreign Policy in the 21st Century & The Shadow of the Past, New York, Columbia University Press, 2007.
  Yardımcı Kitap Burçin Canar, "SSCB-Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu (1964-1979)", ViraVerita E-Dergi: Disiplinlerarası Karşılaşmalar, Sayı 8, Kasım 2018, s. 223-246. Duygu B. Sezer, "Peaceful Coexistence: Turkey and the Near East in Soviet Foreign Policy", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 481, 1985, p. 117-126. Erel Tellal, "Sovyet Dış Politikası ve Gromiko", SBF Dergisi, Cilt 62, Sayı 3, 2007, s. 349-377. Roman Solchanyk, Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition, New York, Rownan&Littlefield Publishers, 2001. Thomas Ambrosio, "Russia`s Quest for Multipolarity: A Response to US Foreign Policy in the Post-Cold War Era", European Security, Cilt 10, Sayı 1, Bahar 2001, s. 45-67.
  Dersin Amacı Bu ders, SSCB döneminde ve SSCB`nin dağılması sonrasında uluslararası, bölgesel ve iç dinamikler çerçevesinde Moskova`nın dış politikasını incelemeyi hedeflemektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste Sovyet dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler, iç savaş, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşta Moskova`nın dış politikası, 1990`larda, 2000`lerde ve 2010`larda Rusya Federasyonu`nun dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler, Yeltsin, Medvedev ve Putin dönemlerinde Rus dış politikası incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster