ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Uluslararası İlişkilerin Düşünsel Temelleri ULS518 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uluslararası İlişkiler ve Siyaset düşüncesinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi edinir.
  2-Düşünce adamlarının eserlerinden uluslararası İlişkiler ve siyaset düşüncesine dair çıkarımlar yapar.
  3-Uluslararası İlişkiler düşüncesinin dünü ve bugününü karşılaştırır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ünal
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Deniz Ülke Arıboğan, Kabileden Küreselleşmeye Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Sarmal yay., İstanbul, 1998. Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Düşünce, der. Faruk Yalvaç, Röle Akademik yay., 2015. M. Scott Solomon , Martin Griffiths, Steven C. Roach, Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler, Nobel yay., Ankara, 2011. Platon-Devlet, Aristo-Politika, Thucydides-Peloponez Savaşı Tarihi, İbn Haldun`un Kitab el-İbar, Machiavelli-Prens, Hobbes-Leviathan, Rousseau-Toplumsal Sözleşme, Adam Smith`in Milletlerin Zenginliği
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin amacı akademik bir disiplin olarak yeni, bir sosyal bilim olarak ise kökleri ilk çağlara uzanan uluslararası ilişkiler düşüncesinin tarihsel gelişimini alana katkı sağlayan düşünce adamlarının eserleri üzerinden kavramaktır.
  Dersin İçeriği Derste uluslararası ilişkiler düşüncesi, Platon`un Devlet, Aristo`nun Politika, Thucydides`in Peloponez Savaşları, İbn Haldun`un Kitab el-İbar, Machiavelli`in Prens, Hobbes`un Leviathan, Hugo Grotius`un Savaş ve Barış Hukuku, Rousseau`nun Toplumsal Sözleşme, Mostesquieu`nun İklim Kuramı, Adam Smith`in Milletlerin Zenginliği, Jeopolitik teorisyenlerinin yaklaşımları çerçevesinde kimi zaman siyasal düşünceye de değinilerek ele alınmaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster